Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX днес се вдигна с 0,25 на сто до 608,44 пункта. Индексът GBX40 се повиши с 0,21 на сто до 141,70 пункта. Почти всички борсови индекси втори ден са във възходяща посока.
На основния пазар се сключиха сделки за над  425 000 лева. На пазара MTF BSE International, където се продават акции на световни компании, оборотът беше над 740 000 лева.
Книжата на "Централна кооперативна банка" прибавиха 1,73 на сто до 1,76 лева. Акциите на "Първа инвестиционна банка" поскъпнаха с 5,64 процента до 2,06 лева. Акциите на "Химимпорт" АД поскъпват с 1,64 на сто и се търгуват по 0,868 лева. Котировките на "Монбат" АД спаднаха с 2,80 на сто до 5,20 лева за акция.
Стойността на акциите на "Софарма" АД остана на ниво 4,48 лева. През сайта на Фондовата борса се съобщава, че през юли 2022 година дружеството е реализирало ръст в продажбите с 146 на сто спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. 96 на сто ръст на продажбите на вътрешен пазар и 206 на сто ръст на продажбите за износ. За седемте месеца от началото на 2022 година продажбите нарастват общо с 46 на сто, в т.ч. с 42 на сто на вътрешен пазар и с 49 на сто за износ.