От 7 август започва полагане на нова настилка на пътните платна на ул. „Шишман“ и ул. „6-и септември“, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. 
Строително-монтажните работи включват демонтаж на временната асфалтова настилка, направа на нова пътна конструкция и монтаж на нови бетонни и гранитни павета на пътното платно и тротоарите. По време на строителните дейности ще бъде изградено ново улично осветление, нова отводнителна система и допълнително озеленяване.
От 7 август до 25 септември ще се работи в отсечката на ул. „Цар Шишман“ от ул. „Ген. Паренсов“ до ул. „Ген. Гурко“, включително кръстовището с ул. „Юри Венелин“ и в отсечката на ул. „6-ти септември“ от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Славянска“ . Тротоарите пред 133-о Средно училище (СУ) и 7-о СУ ще се ремонтират приоритетно с цел осигуряване на достъпа за началото на учебната година. 
По време на строителните дейности ще бъдат затворени за движение на автомобили отсечките от ул. „Цар Шишман“ между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Ген. Гурко“, включително кръстовището с ул. „Юри Венелин“ и от ул. „6-и септември“ между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Славянска“. В тези участъци пешеходците ще могат да преминават по тротоарите. След полагане на настилката на пътните платна, ще започне изграждането на нови тротоари, като в този период пешеходното движение ще се извършва по новоизграденото пътно платно.
За времето на строителството живущите в района ще могат да паркират своите автомобили както в подзона 4, така и в подзона 5 от зоните за платено паркиране. 
През 2021 г. на ул. "Шишман" и ул. "6-и септември" беше изградена нова подземна инфраструктура в пътните платна – водопроводи, канализация и топлопровод.