Експерти обсъдиха ролята на българското общество в интеграцията на бежанците в страната по време на пресконференция в Националния пресклуб на БТА. Кръглата маса бе предшествана от представяне на дейностите по проект „Да опознаем другия“, насочен към граждани на трети страни, които пребивават законно в Република България, включително хора, търсещи и получили международна закрила, както и към приемащото общество.
Само 20% от българите смятат, че бежанците трябва да се интегрират в обществото, над 50% - че трябва да живеят изолирано в лагери от затворен тип и около 30% не са отговорили. Тези резултати от социологическото проучване през 2019 г., дало начало на „Да опознаем другия“, цитира програмният мениджър на Бежанско-мигрантска служба - Български Червен Кръст Нела Вампорова. Въпреки че изследването не е към днешна дата, експертът намира данните за показателни. По думите на Вампорова преобладава негативно отношение от страна на българите, колкото повече става въпрос за „директни взаимоотношения с бежанците“. 
Би следвало като общество да сме отворени към проблематиката и това да подпомогнем хората от трети страни независимо от коя държава идват, защото те се борят да оцелеят, подчерта заместник-генералният директор на Българския Червен кръст (БЧК) Надежда Тодоровска. Според нея е естествено в резултат на социално-икономическите затруднения на голяма част от българите, те да реагират негативно, когато държавата оказва съответната помощ на бежанци.
Трябва да се работи в посока разяснителни кампании сред доставчиците на социални услуги, обучение на областните екипи, които да мотивират приемните семейства, отбеляза Гинка Шуклева от Държавната агенция за закрила на детето. 
Трябва да направим разлика между информирането и промяната на нагласите, уточни Даниела Колева, програмен директор „Закрила на детето“ в УНИЦЕФ. По думите й, когато виждаш нещо през телевизията, ти се замисляш, но то те информира, не води автоматично до промяна. 
Езиковата бариера практически не се усеща, чувстваме се много добре, сподели бежанката от Украйна Алла Пономаренко и заяви, че намира българския народ за дружелюбен. Ксения Корниенко от Киев изрази благодарност за хуманитарната подкрепа, доброто отношение, безплатните езикови курсове за деца и възрастни.
Организаторите обявиха, че се изготвя сборник с лични истории на хора от трети страни, които пребивават в страната, както и ново проучване за нагласите на българите. По време на пресконференцията бе съобщено, че БЧК и район Оборище работят върху създаването на първия център за непридружени непълнолетни деца.