Консултативният съвет на браншовите организации в архитектурно-строителния отрасъл започва поредица от работни срещи за разработване на правила и норми, които да регламентират прилагането на процедурите по инженеринг (проектиране и строителство) при обществените поръчки, съобщава Камарата на архитектите в България.
Целта е да се намери баланс между интересите на професионалните организации в архитектурно-строителния сектор. Браншът е единодушен, че е необходим консенсус по темата с оглед защита на обществения интерес и създаване на качествена градска среда, пише в съобщението.
Професионалните организации ще обсъдят и предложат решения за усъвършенстване на процедурите по възлагане на обществени поръчки в синхрон с добрите европейски и световни практики. Пълната забрана на инженеринга, както и прилагането на тази процедура по досегашните правила са неприемливи варианти, категорични са от камарата. Необходимо е да бъдат ограничени негативните страни на инженеринга, като се оптимизират правилата по провеждането на процедурите и се регламентират случаите, при които е задължително да се организират архитектурни конкурси. 
Темата за инженеринга в обществените поръчки отдавна е обект на сериозни дискусии и разнопосочни мнения в архитектурно-строителния бранш. Камарата на архитектите в България от години поддържа позицията, че е необходимо ограничаване на инженеринга при обществените поръчки, уточняват от КАБ.