Районните съдилища в Кюстендил и Дупница са приключили за първите седем месеца на годината 96 наказателни дела от общ характер, с предмет - управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества, съобщиха от съда. От тях 62 са в Районния съд в Дупница и 34 в Районния съд в Кюстендил, съобщиха от съда.
Ефективни наказания "лишаване от свобода" са получили 15 водачи на МПС, в повечето случаи за повторно управление на МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества. Останалите водачи са с условни наказания "лишаване от свобода". По част от делата, съдът е наложил на водачите и наказание "глоба", в размер от 200 до 500 лв. На подсъдимите, които са правоспособни водачи, съдът налага и наказание "лишаване от право на управление на МПС" за определен срок от време.
Наказателните дела от общ характер, с предмет - управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества, приключени от съда в Дупница за същия период на миналата година са били 52, а от Районен съд – Кюстендил - 31. Ефективни наказания "лишаване от свобода" са търпели 13 водачи.