Служебният кабинет назначи Стефан Сабрутев за областен управител на Смолян, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.
За втори път Сабрутев заема длъжността областен управител.
Той е бил също така общински съветник в Общински съвет – Смолян, работил е и в частния сектор в сферата на строителството.
Сабрутев притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по „Екология на селищни системи“ от Аграрния университет в Пловдив.