Белгия пропусна крайния срок за транспониране в националното законодателство на две директиви на ЕС, насочени към укрепване на социалните права, предаде специално за БТА белгийската агенция Белга. Процесът на въвеждане на директивите вече е в ход и ще бъде подновен през септември, обяснява говорителят на белгийския министър на заетостта.
В началото на този месец изтече крайният срок за страните от ЕС да приложат две директиви, насочени към подобряване на социалните права на служителите. Държавите членки трябваше да транспонират директива за прозрачни и предвидими условия на труд в националното законодателство до понеделник. Във вторник влязоха в сила общоевропейски правила за подобряване на баланса между професионалния и личния живот за родители и хора, полагащи грижи на близки.
Социалните директиви включват минимални стандарти за отпуск по бащинство, отпуск за родители и за хора, грижещи се за близки, както и правила за предоставяне на по-голяма яснота на работниците в несигурни форми на заетост. Една от целите на директивата за баланс между професионалния и личния живот е да се увеличи участието на жените на пазара на труда.
И двете директиви все още не са транспонирани в националното законодателство на Белгия. „Проектозаконите за тези директиви са в момента в парламента и са одобрени на първо четене в комисията по социални въпроси. Парламентарната работа ще бъде възобновена през септември“, казва Лауренс Тиерлинк, говорител на министъра на заетостта Пиер-Ив Дерман. В момента белгийският федерален парламент е в лятна ваканция до септември.
Белгия обичайно изостава, когато става въпрос за прилагане на законите на ЕС. В края на 2021 г. общият брой на отворените дела за нарушения заради късно транспониране възлизаше на 42. Това поставя Белгия начело заедно с Кипър, Чехия и Испания, които имат идентичен брой отворени дела. Сложната държавна структура на страната отчасти обяснява това изоставане: директивите на ЕС често трябва да се прилагат както от федералните, така и от регионалните власти.
(Новина, избрана от белгийската агенция Белга  за публикуване от БТА без намеса в текста съгласно договора за сътрудничество между агенциите)