Съществуващата в момента организация на движението на транзитния тежкотоварен трафик противоречи на разпоредби от Закона за движение по пътищата и нарушава условия, определени в Наредба 1 от 2001 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за организиране на движението по пътищата. Освен това най-вероятно е въведена от некомпетентен орган, тъй като бул.“България е със особен статут - едновременно част от републиканската пътна мрежа и общински път в урбанизирана територия, който след извършване на основен ремонт, финансиран от АПИ, не е получил Акт 16 и не е приет от Община Русе. Това се казва в изготвен от юристи правен анализ на ситуацията, с който „Утро“ разполага.
Ето какво гласи още той.
Изместването на чакащите тирове от бул. „България“ на пътя Русе-Силистра става след проведена през август 2016 работна среща между Община Русе, Сектор „Пътна полиция“ на ОДМВР-Русе, ГД „Гранична полиция“, Областно пътно управление-Русе, Митница Русе и Областна администрация Русе. Не е ясно обаче в изпълнение на чие решение се прави, твърдят правистите. 
От 8 април 2022 г. е направена нова организация на движението, която според изнесената на брифинг от областния управител Анатоли Станев информация е „временна“. Според нея се забранява паркирането в отсечката между кръговото кръстовище на ГКПП „Дунав мост“ и кръговото кръстовище на Безмитна зона и Индустриален парк Русе. 
    Тази отсечка е в чертите на град Русе, общинска собственост и въвеждането на организацията следва да стане от кмета на общината Пенчо Милков, след съгласуване с Комисията по организация и безопасност на движението (КОБД), назначена с негова заповед. Организацията не може да е „временна“, тъй като въвеждането на временна организация се извършва по силата на Наредба номер 3 от 16.08.2010 г., съгласно която не са налице предпоставките за това.
Според Наредба 1 организирането на движението по пътищата трябва да осигурява:
1. бърз, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари;
2. удобство на участниците в пътното движение;
3. ефективно използване на пропускателната способност на изградената пътна мрежа и нейното обзавеждане;
Тези критерии очевидно не са изпълнени. 
Не е известно и как са преодолени забранителните норми в Закона за движение по пътищата. Според чл.93 от ЗДП изчакващите тирове не могат да се определят като „в престой“, тъй като нито извършват товаро-разтоварителни работи, нито качват пътници. Следователно те са паркирани, а според следващия чл.94 от закона „За паркиране извън населените места пътните превозни средства се спират извън платното за движение. Паркирането на платното за движение е забранено“. 
Освен това голяма част от тировете превозват опасни товари - горива, химикали и др., а според член 130 от ЗДП „Паркирането на пътно превозно средство, което превозва опасен товар, се извършва само на паркинги, определени за тази цел, а когато няма такива - извън платното за движение, най-малко на 200 метра от населено място или от обозначена вододайна зона“. Освен това на водача на пътно превозно средство, което е извънгабаритно или превозва опасен товар, е забранено да престоява на платното за движение и да се движи при намалена видимост под 50 метра.
Въпреки установените нарушения на нормативната уредба, правният анализ не отговаря на въпроса подлежат ли на съдебен контрол актовете по въвеждане на постоянна организация на движението и пред кого. Той дава насоки на заинтересованите страни да се обърнат към Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Какво би помогнала тя, след като вече толкова години проблемът остава нерешен, никак не е  ясно. 
Затова пък и без правен анализ на жителите на Русе и Мартен е ясно, че мястото на тировете не е нито на бул. „България“, нито на пътя за Силистра. За решаване на проблема може да помогне само създаването на голям буферен паркинг с удобства за изчакващите тираджии, но доскоро институциите само си прехвърляха топката без да направят нищо по този въпрос. Едва миналия месец по настояване на кмета Пенчо Милков съветниците се събраха на извънредна сесия, за да стартират процедурата по изграждането на паркинг за 700 тира. Но той вероятно няма да е готов близо година.