Нивото на инфлация в Албания достигна връх от 7,4% през юни, след като потребителските цени продължиха да нарастват през второто тримесечие на 2022 г., предаде специално за БТА албанската агенция АТА, като цитира изказване на управителя на албанската централна банка Гент Сейко на пресконференция в сряда относно решенията в областта на паричната политика.
Сейко каза, че инфлационният натиск се разширява, като увеличението на процента на инфлацията отразява главно нарастващите цени на храните, петрола и транспорта.
„Въпреки това, повишаването на цените беше налице при разнообразни продукти, като това отразява как шока от страна на предлагането се предава върху другите елементи от потребителската кошница“, каза той.
Управителят на Банката на Албания обясни, че възходящата инфлационна тенденция е отразила в най-голяма степен въздействието на шока от външното търсене. Разпространението му в албанската икономика обаче беше благоприятствано от относително силното търсене на стоки и услуги и ревизията нагоре на инфлационните очаквания. От динамиката и взаимодействието на тези фактори ще зависи развитието на инфлацията в бъдеще.
Той отбеляза, че външната среда остава предизвикателна.
„Конфликтът в Украйна и санкциите, наложени на Русия, доведоха до бързо покачване на цените на световните пазари, което започна да се отразява в по-бавни темпове на икономически растеж. Успоредно с това финансовите условия се затягаха, тъй като централните банки увеличиха лихвените проценти, а несигурността сред икономическите и финансовите играчи остана висока. Прогнозите за еврозоната предполагат, че инфлацията ще достигне връх през втората половина на текущата година, но балансът на рисковете остава нагоре“, каза Сейко.
Въпреки това – продължи шефът на централната банка – албанската икономика показа устойчиво представяне през първата половина на годината.
„Обемът на икономическата активност нарасна с 6% през първото тримесечие на 2022 г., а косвените индикатори предполагат по-нататъшен растеж през второто тримесечие. Това представяне отразява стабилните финансови баланси на домакинствата и предприятията, оперативната гъвкавост на частния сектор и устойчивостта на албанската финансова система срещу шокове“, добави той.
Според него икономическият растеж се дължи на нарастването на потреблението на домакинствата, инвестициите на частния сектор, както и на износа на стоки и услуги. От друга страна, скокът на цените на международните пазари увеличи външнотърговската сметка, докато фискалната политика се консолидира.
(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА без намеса в текста съгласно договора за сътрудничество между агенциите)