Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна издаде предписания на кмета на общината Иван Портних да бъдат предприети спешни действия за разчистване на натрупаните боклуци в районите „Приморски“ и „Одесос“, съобщиха днес от ековедомството. Оттам уточняват, че кметството трябва да разреши и проблема с нередовното сметосъбиране и извозване от тези централни градски зони.
Срокът за изпълняването на предписанията е 5 август.
Реакцията на екоинспекцията е резултат от много сигнали и жалби на граждани за нередовно обслужване на контейнерите, около които се образуват малки сметища. В предписанията на РИОСВ към общината е посочено, че общината трябва да се погрижи освен за натрупаните боклуци, и за осигуряването на достатъчно съдове, чийто брой да бъде съобразен с увеличаването на хората през лятото. Кметството трябва да представи в екоинспекцията програма с ефективни мерки за повишаване капацитета на контейнерите и честотата на извозването на боклука. Срокът за това е 11 август.
Ако предписанията на инспекцията не бъдат изпълнени, срещу общината ще бъдат предприети административно-наказателни действия.