Централната избирателна комисия (ЦИК) определи начина, по който ще бъдат номерирани избирателните секции в страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
Единият номер на всяка избирателна секция ще се състои от девет цифри, групирани във вида : АА ВВ СС ХХХ, където: АА е номерът на изборния район, както следва: 01 – Благоевградски; 02 – Бургаски; 03 – Варненски; 04 – Великотърновски; 05 – Видински; 06 – Врачански; 07 – Габровски; 08 – Добрички; 09 – Кърджалийски; 10 – Кюстендилски; 11 – Ловешки; 12 – Монтана; 13 – Пазарджишки; 14 – Пернишки; 15 – Плевенски; 16 – Пловдив; 17 – Пловдивски; 18 – Разградски; 19 – Русенски; 20 – Силистренски; 21 – Сливенски; 22 – Смолянски; 23 – София-23; 24 – София-24; 25 – София-25; 26 – Софийски; 27 – Старозагорски; 28 – Търговищки; 29 – Хасковски; 30 – Шуменски; 31 – Ямболски.
ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
СС е номерът на административния район съгласно ЕКАТТЕ в общините с районно деление – София, Пловдив и Варна, а за останалите се записва 00 (нула-нула).
ХХХ е номерът на секцията в общината, а за София, Пловдив и Варна – номерът на секцията в административния район.
До 12 август, не по-късно от 50 дни преди изборния ден, кметовете на общини трябва да образуват със заповед избирателни секции за предсрочните парламентарни избори и да утвърдят тяхната номерация и адрес.
От своя страна Районната избирателна комисия, не по-късно от 27 август т.г., трябва да формира единните номера на избирателните секции в изборния район съобразно единната номерация на секциите.