Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX днес се вдигна с 1,18 на сто до 606,93 пункта. Индексът GBX40 се повиши с 0,78 на сто до 141,40 пункта. Почти всички борсови индекси са във възходяща посока.
На основния пазар се сключиха сделки за малко над 1,1 млн. лева. На пазара MTF BSE International, където се продават акции на световни компании, оборотът беше близо 1,5 млн. лева.
Книжата на "Централна кооперативна банка" прибавиха 0,58 на сто до 1,73 лева. Акциите на "Първа инвестиционна банка" поскъпнаха с 5 стотинки до 1,95 лева. Котировките на "Софарма" АД  останаха на ниво 4,48 лева. Акциите на "Химимпорт" АД се търгуват по 0,854 лева. Акциите на "Еврохолд България" АД възстановиха позиции, като поскъпнаха с 5,58  процента до 2,08 лева. 
През сайта на Фондовата борса "Алтерко" АД кани инвеститори и анализатори на уебкаст среща с ръководството на дружеството на 16 август от 09:00 ч. централноевропейско време (10:00 ч. източноевропейско време). Срещата ще се проведе след публикуването на неодитираните консолидирани резултати на дружеството за първото полугодие на 2022 г. на 15 август. Директорите на компанията Димитър Димитров и Волфганг Кирш ще коментират неодитираните консолидирани резултати за първото полугодие на 2022 г. Срещата ще се проведе на английски език.