Разград е от областните центрове, които имат най-малък процент жалби на граждани, подадени до омбудсмана Диана Ковачева. Това каза Катя Христова – началник на кабинета на омбудсмана при срещата с граждани в лудогорския град. Сред присъстващите беше и новият областен управител Драгомир Златев. Той поздрави екипа на омбудсмана за нововъведението  и посочи, че без съмнение новият електронен формат за подаване на жалби ще улесни гражданите и ще им е от помощ при защита на техните права. 
Христова посочи, че през миналата година помощ от омбудсмана са потърсили 46 души от областта, като за сравнение изпратените жалби от съседния град Търговище са били 260. По думите ѝ именно заради малкия брой постъпили жалби в администрацията на омбудсмана от Разградска област, регионът е част от информационната кампания за представяне на новата електронна система за приемане на жалби и работата по тях.
Началникът на кабинета на Диана Ковачева посочи, че до намирането на дигиталното решение се е стигнало заради все по-големият брой жалби, които постъпват в деловодството на омбудсмана. Тя посочи, че през 2020 година в институцията са постъпили 13 500 жалби, а миналата година техният брой е бил 14 000. 
Тази тенденция на постоянно увеличаваща се бройка ни подсказа, че трябва да намерим начин да съвместим дигиталната ера и новите методи за комуникация с възможностите гражданите по-бързо да могат да се обръщат към институцията на омбудсмана, обясни експертът. Тя добави, че усилията на институцията да създаде нова интернет страница и нов модул за подаване на жалби са и заради факта, че все повече хора работят с мобилни устройства и вече е възможно да се подаде жалба и през мобилно приложение. Началникът на кабинета на омбудсмана се похвали вече и с първите подадени жалби в новата електронна система. 
Ръководителят на проекта Теодора Дичева обясни, че новият сайт предоставя на по-широка група хора достъп до омбудсмана, вкл. хора с увреждания и със зрителни увреждания. Има подсайт за деца, където непълнолетни по улеснен начин ще могат да споделят проблеми с омбудсмана без контрола на възрастните. На сайта има и рубрика „Вашите права“, която дава подробна информация в кои случаи и за какво може да се търси помощ от институцията. 
Главният секретар на омбудсмана Айсун Авджиев представи структурата на институцията с нейните дирекции и отдели. 
Срещата в Разград се проведе по проект „Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. Утре, екипът от експерти на омбудсмана ще има изнесена приемна за граждани, която ще се проведе също в Общинския културен център.