Състав на Административен съд –Стара Загора е спрял предварителното изпълнение на заповед 115 от 29 юли 2022 г., издадена от Директора на РИОСВ – Стара Загора. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, се посочва в ново съобщение, публикувано днес на сайта на съдебната администрация.
В Административен съд – Стара Загора е образувано адм. дело № 549/2022 г. по жалба на „Брикел“ ЕАД, против Заповедта на Регионална инспекция по околната среда и водите/РИОСВ/ – Стара Загора за налагане на принудителна административна мярка за спиране на производствената дейност на горивна инсталация за производство на топлинна енергия, издадено с решение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда .
В жалбата, подадена от „Брикел“ ЕАД, е направено изрично искане съдът да спре допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на обжалваната заповед  от 29 юли.
По своята правна същност, спирането от съда на допуснатото по силата на закона изпълнение на административния акт представлява вид обезпечителна мярка в административния процес до приключване на спора за неговата законосъобразност.
В случая с постановеното с определението на Административен съд – Стара Загора не се отменя заповедта на Директора на РИОСВ – Стара Загора, а само временно се спира нейното изпълнение до решаването на спора относно законосъобразността на приложената принудителна административна мярка. Към настоящия момент съдебното производство по обжалването е висящо и няма постановен съдебен акт по съществото на спора, се посочва в съобщението до медиите.