Какво е предимството на дроновете и защо селското стопанство е една от водещите индустрии, в които безпилотните летателни апарати намират приложение?
Информацията, която те предоставят, може да помогне на стопаните да разберат какво точно да направят, за да спестят средства, като същевременно увеличат добива, каза Жулиета Димитрова, изпълнителен директор на компанията "Про Дрон Сис" (Pro Drone Sys), по време на петия семинар от поредицата Академия "Умно земеделие", организирана от Сдружение Бизнес Агенция.
По думите на Димитрова понякога дори е много по-добре да не се прави нищо, отколкото да се извършват допълнителни действия, които водят до тотално унищожаване на реколтата. Затова "Про Дрон Сис" се фокусира върху иновативни решения за прецизно земеделие, които да намалят използването на торове и пестициди и спомогнат за правилното им разпределение. За целта е важно наличието на вярна във времето информация.
Според Димитрова това е необходимост за всеки бизнес, за да може да се взимат информирани решения.
"Трудно е да генерализирам земеделието и услугите, които предлагаме, защото те са доста индивидуални. Трябва да бъде съобразен размерът на стопанството, наличната земеделска техника и софтуерно оборудване, ако има такова. След това прилагаме индивидуален подход и методология за използване на вече наличната техника", добавя тя.
Водещата цитира статистика на консултанстката компания "ПрайсуотърхаусКупърс" (PwC) от 2021 г., според която селското стопанство е втората индустрия по възможности за приложение на дроновете. Тя припомни факта, че земеделието е един от секторите на световно ниво, който е претърпял и продължава да търпи най-голям бум откъм прилагане на иновации.
"Преди 7 години се бяхме фокусирали върху намирането на средство, с което да събираме информация, вярна във времето, за състоянието на почвите и растенията", разказва Димитрова. Тя си спомня колко трудно постижимо е било това в онзи момент, когато сателитните снимки са се обновявали на 3-4 месеца. Предвид краткия времеви отрязък, с който всеки фермер разполага, тази информация е просто неизползваема.
В началото идеята на "Про Дрон Сис" е била да се разработят и продават машини, които да улеснят работата на зърнопроизводителите, докато впоследствие е станало ясно, че те всъщност биха имали приложение и във всяка друга сфера на земеделието.
Но в хода на работата през първите четири години от фирмата установяват, че не само средството и информацията са важни, но също така решението и препоръката – какво означава тази информация и какво трябва да се направи с нея. "В противен случай, дронът се превръща в машина, която е по-скоро бреме за земеделския производител, защото той трябва да обучи човек да работи с нея, да си извлича информацията и така тя няма толкова добавена стойност", коментира Жулиета Димитрова.
Към днешна дата "Про Дрон Сис" използва извлечената информация за видовете почва в обхвата на фермата, вегетацията и растежа на културите, за да изготвя геореферирани спектрални анализи на почвата, вододелни и топографски карти и да определя различните видове почва в обхвата на възложените ниви. След това се прави прецизно почвено пробовземане т.е. само от там, където има различна почва. Спрямо химическия анализ на почвените проби се прави препоръка за прецизно торовнасяне.
Жулиета Димитрова смята, че това, което отличава фирмата на пазара, е нейното средство за събиране на информация, конструирано за работа на полето. Благодарение на него експертите й успяват да предоставят дигитална агрономическа препоръка почти в реално време. "Поддържаме земята в добро екологично състояние, минимизираме човешката грешка, намаляваме разхода, увеличаваме добива, като го изравняваме, и не на последно място - ефективно навлизаме в тенденциите за прецизно земеделие", заключва водещата.