"Няма промяна на нашия стабилен фиксиран обменен курс и не трябва да има съмнение по този въпрос. Валутните резерви са амортисьорът - защитният слой, който гарантира тази стабилност, и имат ролята да елиминират натиска, ако възникне такъв, затова непрекъснато се натрупват. През последните няколко месеца (април - юли) сме свидетели на непрекъснато отслабване на натиска върху валутния пазар и продажбата на валута, като през юли отново се извършва покупка на валута, тоест наблюдава се ново увеличение на валутните резерви", казва за МИА университетският преподавател и член на Съвета на Народната банка Борче Треновски, съобщи специално за БТА агенция МИА.
Професорът посочва, че монетарната стабилност и предвидимост е от решаващо значение за създаването на устойчиви икономически политики, здравословен бизнес климат и бизнес среда.
"Валутният курс е "котва" за нашата икономика, която не позволява "икономическият кораб" да бъде понесен от вълните, породени от регионалните и глобални ветрове на нестабилност. Веригата, която държи котвата и кораба на котва, са валутните резерви, които често са обект на дискусии, разработки и спекулации. Ето защо няма съмнение, че премерените реакции на монетарната власт - Народната банка, задължително трябва да са в посока на опазване и поддържане на тази стабилност", посочва Треновски.
Според него поредицата от последователни икономически кризи, кризи в областта на енергетиката и сигурността в икономиката на страната, както и в региона, преди всичко натискът върху вноса, дължащ се на повишените цени на вноса на енергия и храни, неминуемо оказва натиск върху паричната стабилност и валутните пазари. Затова, казва Треновски, тези движения предизвикаха исторически отговор не само от македонската централна банка, но и от почти всички централни банки в региона (Сърбия, Хърватия, Чехия и др.) и глобално (САЩ, ЕС, Япония и др.) чрез въвеждане на поредица от мерки по множество канали - лихвени проценти, задължителни резерви, репо сделки и др.
Треновски подчертава и влиянието на неоснователните спекулации на валутния пазар, както и факта, че през изминалия период са натрупани достатъчно валутни резерви, които да гарантират стабилността на националната валута.
"Да не отиваме по-нататък, да се върнем пет-шест години назад. Само за четири години, в периода 2018-2021 г., валутните резерви се увеличиха с цели 1,307 милиарда евро, така че в условията на глобална нестабилност (преди всичко засилен внос на електроенергия) през последната година се наблюдава известно намаление на тази натрупана преди това сума, така че към момента те остават на едно от исторически по-високите нива (3,197 милиарда евро). Това, което най-много може да дестабилизира валутния пазар, са неоснователните спекулации, с които централната банка постоянно се справяше през този период", подчертава Треновски в изявление за МИА. 
Това е новината на деня в Република Северна Македония, избрана от Медийната информационна агенция /МИА/ за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Република Северна Македония да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт без промяна с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.