Служебният министър-председател Гълъб Донев разпредели между четиримата вицепремиери функциите по координация на общата политика на правителството и по взаимодействието с органи на изпълнителната власт към Министерския съвет, съобщиха от пресслужбата на кабинета. 
Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност, и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев ще координира работата на министрите на отбраната, правосъдието и електронното управление. Вицепремиерът ще осъществява взаимодействието на правителството с Държавната комисия по сигурността на информацията, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, Държавната агенция за бежанците и Държавна агенция „Архиви“. 
Заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев ще координира работата на министрите на регионалното развитие и благоустройството, на икономиката и индустрията, на иновациите и растежа, на туризма, енергетиката, околната среда и водите и на земеделието. В ресора на вицепремиера са Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, Агенцията за публичните предприятия и контрол, Агенцията за ядрено регулиране, Патентното ведомство.
Заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров ще координира работата на министрите на образованието и науката, на културата, на младежта и спорта, и на здравеопазването. Вицепремиерът ще осъществява взаимодействието на правителството с Националната агенция за оценяване и акредитация, Националната агенция за професионално образование и обучение, и с Държавната агенция за закрила на детето. 
В ресора на заместник министър-председателя по управление на европейските средства Атанас Пеканов е Националният статистически институт. 
Министър-председателят Гълъб Донев лично ще наблюдава дейността на министъра на финансите, министъра на външните работи и държавните агенции „Разузнаване“, „Национална сигурност“ и „Технически операции“.