В днешния 18-и тираж нямаше участник познал пълната комбинация от печеливши числа и атрактивните джакпоти в игрите на БСТ продължават да се трупат. Във второ теглене на играта 6/49 джакпотът ще достигне 3 912 000  лева за следващия 19-и тираж и ще заеме почетното девето място. В първо теглене на същата играта се прогнозира печалбата да достигне 957 000 лева, а за играта 6/42 очакваната сума ще е 420 000 лева.
Късметлийските числа в първо теглене на играта 6/49 днес са 2, 3, 16, 26, 34, 35, а във второ – 6, 8, 11, 14, 22, 35. За играта 6/42 печелившата комбинация е 17, 18, 20, 25, 33, 36.
За играта 5/35 изтеглените числа в първо теглене са 14, 19, 22, 26, 30, а във второ – 18, 20, 23, 24, 33. За играта Тото Джокер са маркирани позициите 9, 6, 4, а числата са 2, 6, 0.
За днешния тираж на играта 6/49 постъпленията бяха в размер на 1 195 663 лева, а броят на подадените квитанции достигна 446 048.
Късметлия в Банско спечели голямата награда в играта „Втори ТОТО шанс”, която днес е автомобил Ford Fiesta.
Участниците имат възможност да играят своите любими ТОТО игри и онлайн, единственото условие е да имат достъп до интернет. Залози се приемат на страницата на БСТ - www.toto.bg.