Числата от 18-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 2, 3, 16, 35, 26, 34.

II теглене: 11, 22, 35, 6, 8, 14.

---------------------

6 от 42

I теглене: 25, 20, 33, 17, 36, 18.

---------------------

5 от 35

I теглене: 26, 14, 19, 30, 22.

II теглене: 33, 18, 20, 24, 23.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 9, 6, 4.

Печеливши цифри: 2, 6, 0.