Учени от Канада достигнаха до извода, че напрегнатата мисловна дейност, свързана с процеса на обучение , води до промени в мозъчните клетки на молекулно ниво.
Обучението, според експертите, стимулира мозъчните клетки, в резултат на което мастна аминокиселина се присъединява към протеина в мозъка, известен като делта-катенин.
В хода на експеримента си, проведен върху лабораторни животни, експертите са установили, че поставяйки животните в нова среда, концентрацията на делта-катенин в мозъка им се увеличава двойно. По този начин възприемането на нова информация стимулира мозъчните клетки, в резултат на което се случва свързване на мастна аминокиселина към протеин на мозъка .
Според изследователите тази биохимична реакция е от основно значение за измененията в клетъчната свързаност, отнасящи се до процеса на усвояване на нова информация.