Ректорът на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) проф. д-р Димитър Димитров и Мартин Гиков, главен изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ), подписаха Меморандум за сътрудничество. Това съобщи пресцентърът на висшето училище.
Проф. д-р Димитър Димитров подчерта, че УНСС и ФМФИБ имат много допирни точки и потенциал за сътрудничество в сферата на иновациите, интелектуалната собственост, трансфера на технологии и развитието на предприемачеството. "С цел да развием предприемаческите и иновационните умения на нашите студенти и да ги подпомогнем да стартират бизнес в УНСС открихме университетски Startup Hub. В него младите хора ще могат да се информират за възможностите за финансиране на стартъпи, да се обучат как да изготвят бизнес планове и как да представят идеите си пред инвеститори, ще получават правна и юридическа информация. Убеден съм, че партньорството ни с ФМФИБ е прекрасна възможност и ще допринесе за развитието на университетския Startup Hub и реализирането на креативни бизнес идеи на наши студенти", каза проф. Димитров.
"Ние всекидневно забелязваме, че самият бизнес и нашите фондове и компаниите, които са ни крайни получатели, търсят хора, които са с някакъв вид изградено предприемаческо мислене, което е целта на такъв тип инициативи", коментира Мартин Гиков.

Меморандумът обхваща двустранно сътрудничество в подкрепа на Startup Hub, създаден към Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) на УНСС, чрез организация на съвместни събития, менторство на стартъпи, гост-лектори от стартъп екосистемата, примери на успешни стратъпи, финансирани от ФМФИБ.
Партньорството при подготовката на съвместни проекти и последващото им изпълнение, обменът на информация и публикации за дейности и за провеждани по-важни събития от страна на ФМФИБ и УНСС, и стимулиране на студентското предприемачество в сферата на иновациите и интелектуалната собственост, са включени също в меморандума.
В документа е записано още, че УНСС и ФМФИБ ще си сътрудничат чрез информиране на студентите от университета за провеждани стажове и публични инициативи на Фонда.
ФМФИБ ще съдейства за участие на преподаватели и други представители на УНСС в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от Фонда.
Предвижда се възможност за провеждане на обучения в Института за следдипломна квалификация при УНСС за специалисти и служители от ФМФИБ.
Меморандумът ще допринесе за стимулиране на студентското предприемачество и иновациите, ефективен обмен на знания и идеи между академичната общност, бизнеса и държавните институции, и засилване на връзката между бизнеса и университета.
На подписването присъстваха и проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС, Камен Славов, член на Съвета на директорите на ФМФИБ, и д-р инж. Дочка Василева-Кръстева, и.д. директор на управлението "Проектна информация и финансиране" във Фонда.