Същото знамение е забелязано през 1917 година по време на Великата октомврийска революция.

Иконите в Украйна и Русия плачат. Първият сигнал за евентуална катастрофа е от септември, но явлението продължава. Хората свързват чудото с метежите в Украйна. От иконите се стича миро, а вярващите и свещениците търсят истината - какво означава този знак свише. Същото знамение е забелязано през 1917 година по време на Великата октомврийска революция.