САЩ поставят България под наблюдение, тъй като не се отнася сериозно към трафика на хора, стана ясно от годишния доклад на Държавния департамент на САЩ за трафика на хора, публикуван от институцията днес.
Правителството на България не отговаря напълно на минималните стандарти за елиминиране на трафика на хора, въпреки че полага значителни усилия в тази насока, пише в доклада. В него се отбелязва, че страната е преследвала значително повече заподозрени трафиканти, постановила е изплащането на реституции на жертвите и е изготвила годишна национална програма за борба с трафика на хора и закрила на жертвите, която предвижда увеличено финансиране за изпълнение на националната стратегия за борба с трафика на хора. 
Въпреки това правителството не е демонстрирало цялостно увеличаване на усилията в сравнение с предходния отчетен период, дори като се вземе предвид въздействието на пандемията от КОВИД-19 върху неговия капацитет за борба с трафика на хора, отбелязва доклада на американското ведомство. Властите са разследвали и осъдили значително по-малко трафиканти и страната е отчела най-малкия брой докладвани разследвания и присъди, откакто правителството предоставя данни за трафика на хора, посочва документът. Съдилищата са продължили да издават условни присъди на повечето осъдени трафиканти, което е отслабило възпиращия ефект и е подкопало по-широките усилия за борба с трафика. 
Докладът критикува и методиката за идентифициране на жертвите на трафик и отбелязва липсата на координация между институциите. Посочва се, че властите са идентифицирали 42 деца жертви на трафик, но правителството не е съобщило, че е помогнало на нито една от тях. Въпреки правилата за ненаказуемост, властите са санкционирали жертви на трафик за престъпления, които трафикантите са ги принуждавали да извършат.
В документа се отбелязват и липсата на ресурси, законови правомощия и достатъчна подготовка на служителите за възпрепятстване на трафика на хора. И накрая, корупцията в правораздаването, правоприлагането и съдебната система продължава да възпрепятства напредъка, а обвинените в съучастие в престъпления, свързани с трафика на хора, продължават да бъдат безнаказани, заключва докладът. 
Поради тези причини България е понижена от "ниво 2" до "ниво 2 списък за наблюдение", пише в документа. Държавите, които са включени в черния списък на доклада - "ниво 3", подлежат на санкции от страна на САЩ, въпреки че администрацията редовно отменя наказанието за приятелски държави, които обещават подобрения.