Международното бюро по мореплаване (МБМ) в своя полугодишен доклад за 2022 г. похвали намаляването на пиратството в света, предаде специално за БТА нигерийската агенция НАН.
Бюрото също така изрази оптимизъм, че това е ново зазоряване за корабната общност в световен мащаб.
Според данните, получени от бюрото, през първата половина на 2022 г. е регистриран най-ниският брой инциденти от 1994 г. насам, като това доказва усилията за повишаване на осведомеността, така че водите да станат безопасни в световен мащаб.
Декларацията на Гвинейския залив за намаляване на пиратството потвърди, че не е имало случай на отвличане на моряци една година след декларацията от май 2021 г.
Това се счита за похвален напредък в сравнение със статистиката от 2020 г., когато бяха отвлечени 130 моряци.
Докладът за състоянието от декларацията на Гвинейския залив също потвърди, че не е имало нито един случай на отвличане с цел откуп през 2022 г., срещу 20 случая през 2020 г. и 12 през 2021 г.
В отговор генералният директор на NIMASA, д-р Башир Джамо, каза, че Нигерия се е ангажирала да поддържа духа на успеха, отбелязан напоследък в борбата срещу пиратството в региона.
„Приятно е, че международната морска общност признава напредъка, постигнат досега. Това е пряк резултат от сътрудничеството между национални, регионални и нерегионални заинтересовани страни.
„Надяваме се, че тази тенденция ще се запази и много скоро ще започнем да се възползваме от предимствата, като например промяна на статута по отношение на застрахователната премия, изплащана за свързани с Нигерия товари; премията за военен риск, която се плаща в момента.
„Надяваме се този статут да се промени много скоро“, каза той.
Джамо каза, че Балтийският и международен съвет по мореплаване, най-голямата в света организация с пряко членство за корабособственици, чартърни превозвачи, корабни брокери и агенти, призова за ефективно и пълно разгръщане на проекта "Дийп Блу Асетс" (Deep Blue Assets) за задачи за борба с пиратството.
 „Ключът към успехите във войната срещу пиратството са усилията на нигерийския флот за ограничаване на пиратските лагери, крайбрежното наблюдение на проекта "Дийп Блу Асетс" и сътрудничеството с международните военноморски сили за правоприлагане край нигерийски води", каза Джамо
Директорът на МБМ г-н Майкъл Хаулет също потвърди, че през първата половина на 2022 г. не е имало случай на отвличане на кораб в нигерийски води.
„От 58-те инцидента два бяха класифицирани като пиратски атаки в Гвинейския залив, като нито един от тях не се случи в нигерийски води. Въпреки че намаляването на докладваните инциденти е наистина окуражаващо, МБМ продължава да предупреждава срещу преждевременно задоволство“, каза той.
Хаулет каза, че това не само е добра новина за моряците и корабната индустрия, но е положителна новина за търговията, която насърчава икономическия растеж.
„Но областите, накъдето се измества рискът, и корабната общност трябва да останат бдителни. Насърчаваме правителствата и отговорните органи да продължат своите патрули, които имат възпиращ ефект“, каза той.
(Тази информация се разпространява от БТА по договор с нигерийската агенция НАН)