Президентът на Гана Нана Адо Данква Акуфо-Адо въведе в длъжност 10 нови съдии от Върховния съд, като ги натовари да раздават правосъдие без страх или пристрастност, предаде специално за БТА ганайската агенция ГНА.
Съдиите са Ебенезер Осей-Дарко, Бернард Бентил, Алексадър Граъм и Мърси Адей Котей, издигнати от окръжните съдилища.
Останалите са Джордж Кваме Гян-Контох,  Ричард Апиету, Ерик Анса Анкома, Синтия Мартинсън, Бриджит Кафуи Антонио-Апедзи и Набиела Наима Уахаб, като всички те идват от частната практика.
На кратка церемония в Джубили Хаус в Акра  президентът Акуфо-Адо ги поздрави за заслуженото им назначение и ги призова да демонстрират честност, почтеност и добро познаване на закона, за да спечелят доверието на хората.
Той ги помоли да избягват всички форми и изкушения на корупция по време на поста съдия във Върховния съд, защото „корумпираният или некомпетентен съдия представлява опасност за обществения интерес и съдебната администрация“.
Президентът напомни на съдиите, че Върховният съд е централната точка за раздаване на правосъдие в страната, добавяйки, че „голяма част от съдебната работа започва и свършва там“.
„Следователно е изключително важно за растежа на нацията Върховният съд да предизвиква уважението на хората чрез качеството на присъдите си, както и поведението на своите съдии“, каза той.
Президентът Акуфо-Адо предупреди съдиите да избягват да издават присъди въз основа на решения от по-ниски съдилища и да използват утвърдената от времето традиция на предимството на общото право като основа за последователното развитие на закона.
„Трябва да сте начетени, да познавате своята съдебна практика и да гарантирате, че решенията и присъдите ви са правилно мотивирани“, каза той.
„Когато гражданин наруши закона, този гражданин, висок или нисш, трябва да бъде третиран по съответния начин и правоприлагащите органи, включително вие, нашите нови съдии, трябва да гарантират, че това е направено... това е истинското значение на концепцията на равенство пред закона“.
Президентът Акуфо-Адо също насърчи съдиите да използват новите технологии, за да ускорят воденето на делата, които се разглеждат от тях и в управлението на съдилищата.
Той подчерта, че прозрачното и ефективно правораздаване изгражда доверието на гражданите, бизнеса и инвеститорската общност.
Съдия Мърси Адей Котей, която говори от името на колегите си, заяви: „Обещаваме да останем верни на клетвите си и да изпълняваме задълженията си с усърдие.“
(Новина, избрана от ганайската  агенция ГНА за публикуване от БТА без намеса в текста съгласно договора за сътрудничество между агенциите)