Нов физкултурен салон ще бъде изграден в Средно училище с разширено изучаване на чужди езици (СУРИЧЕ) „Д-р Петър Берон“ в Перник, съобщи общинският пресцентър. Строителството на дълго чаканото съоръжение стана възможно, след като община Перник успешно защити проект по годишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване, или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища на Министерството на образованието и науката на стойност 1 141 703 лв.
Училището, в което се обучават 747 ученици, организирани в 32 паралелки от І до XІІ клас и пет групи за целодневна организация в начален етап на основното образование, от построяването си през 1924 г. не разполага с физкултурен салон. За нуждите на обучението по физическо възпитание и спорт към момента са пригодени две класни стаи.
Изграждането на физкултурен салон ще позволи часовете по физическо възпитание и спорт да се провеждат в нормални и отговарящи на изискванията условия за учениците, учителите и треньорите. Двете класни стаи, които в момента изпълняват ролята на салон, ще бъдат освободени и използвани от учениците по предназначение, като кабинети по професионално обучение, или стаи за занимания по интереси.