Заради незаконосъобразни действия на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Върховният административен съд (ВАС) възстановява дейността на "Евролаб 2011" като оператор по товарене и разтоварване на ГКПП "Капитан Андреево". Това съобщиха от съда.
В съда имаше три жалби, по които тръгнаха дела, свързани с издадени от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните заповеди и писма през май.
Върховният административен съд установи неоснователни фактически действия на администрацията на БАБХ във връзка с товаро-разтоварната дейност на ГКПП „Капитан Андреево“. Касае се за нарушения на регламент на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите дейности, които гарантират прилагането на законодателството в областта на храните, фуражите и здравеопазването на животните.