Годишната инфлация в ЕС е била 9,6 на сто през юни 2022 г., което е увеличение спрямо 8,8 на сто през май, отчита Евростат. Година по-рано равнището е било 2,2 на сто.
Годишната инфлация в еврозоната е била 8,6 на сто през юни 2022 година спрямо 8,1 на сто през май. Година по-рано равнището е било 1,9 на сто.
Най-ниски годишни равнища са регистрирани в Малта (6,1 на сто), Франция (6,5 на сто) и Финландия (8,1 на сто). Естония (22 на сто), Литва (20,5 на сто) и Латвия (19,2 на сто) са отчели най-високи равнища. Спрямо май годишната инфлация се е понижила в две страни членки и е нараснала в 25.
В България годишната инфлация през юни 2022 г., отчетена според хармонизирания индекс на потребителските цени, е 14,8 на сто. 

Според данните на Националния статистически институт, публикувани в петък, годишната инфлация в България за юни 2022 година е 16,9 на сто. 
През юни най-голям принос за годишната инфлация в еврозоната имат енергията (+4,19 процентни пункта), следвана от хранителните стоки, алкохола и тютюневите изделия (+1,88 процентни пункта), услугите (+1,42 процентни пункта0 и неенергийните промишлени стоки (+1,15 процентни пункта).