Във връзка с идеята на Министерството на образованието и науката (МОН) да увеличи учебното време за пети и шести клас становището на учителските синдикати е категорично против тази промяна. Това се посочва в позиция от Синдиката "Образование" към КТ "Подкрепа", с председател д-р Юлиян Петров.
Предложението за удължаване е продиктувано от Министерство на здравеопазването (МЗ), защото Регионалните здравни инспекции (РЗИ) отказват да съгласуват учебните разписания за пети и шести клас, съгласно наредба 4, които според МЗ учат над допустимите европейски норми /това е диаметрално противоположно на усещането на МОН, че българските ученици учат най-малко в ЕС/.
При увеличаването на учебното време с две седмици краят на учебната година ще се определи на 30 юни за учениците от пети и шести клас, а добавеното време ще се използва за преодоляване на образователни дефицити и проектни дейности по интереси.
"Синдикатът "Образование" е категорично против некомпетентната намеса на "експертите" на МЗ в процеса по съгласуване на седмичните разписания. Това, според нас е корупционна практика, останала от десетилетия. При условие, че тази зловредна образователна политика остане, синдикатът ще поиска оставката на министъра на здравеопазването и ще организира варианти на протести", се заявява в позицията.
В нея се информира, че Синдикатът "Образование" предлага МОН да се учреди нова национална програма, която да осигурява педагогически специалисти или студенти в последните години от обучението им. Те да осигуряват проектни дейности и занимания по интереси, също и за преодоляване на образователни дефицити. МОН да осигурява педагогическите специалисти, при поискване след решение на педагогическия съвет на образователната институция. Програмата да поема всички заявки, подадени от училища и детски градини в страната.
"Родителите, чиито ученици са определени да преодоляват образователни дефицити, следва да бъдат задължително осигурени от техните родители, които да бъдат подложени на финансова санкция при отсъствие на ученик", предлагат от синдиката.
И коментират, че през последното десетилетие на педагогическите специалисти им бяха вменени куп дейности, които полярно не кореспондират с педагогическата работа. Тези неучителски, административни и често безсмислени дейности, допринесоха до прекомерното прегаряне на учители и директори. Професионалното прегаряне на учителите, по изследване на Синдиката "Образование", направено от Пловдивския университет, по поръчка на МОН, достига почти 60 процента при средно 45 процента за ЕС.
Този висок бърнаут ефект води до прекомерен стрес и огромен процент на професионални заболявания. Затова е жизнено необходимо педагогическите специалисти да имат технологично време за преодоляване на натрупания професионален стрес. Това, според горецитираното изследване, трябва на бъде държавна грижа и приоритетна образователна политика. Твърдо настояваме, двете седмици удължаване на учебното време да бъдат организирани, чрез диференциация на нуждите на учениците от МОН с учители или студенти, извън щатния персонал на образователната институция. Синдикатът "Образование" абсолютно не приема становището на СРСНПБ - учители и директори да работят по време на разрешен годишен отпуск. Синдикатът смята, че годишният отпуск е неприкосновен и жизнено важен за всички педагогически специалисти.
Синдикатът "Образование" предлага да няма увеличаване на неучебните дни за провеждането на националното външно оценяване (НВО) в седми и в десети клас. Най-естественото експертно решение е НВО за десети клас да отпадне, като елемент на тази образователна политика. Националното външно оценяване в десети клас по никакъв начин не мотивира учениците, поради липсата на последващ ефект, например повтаряне на учебната година.
Ако изпитът в десети клас остане, то учениците да бъдат пренасочени към гимназиите /училища с прием единствено след седми клас/. В основните, обединените и средните училища да се провежда само и единствено НВО в седми клас. В случай, че неучебните дни се увеличат за НВО в десети клас, ще се изгуби ценно учебно време, което синдикатът не одобрява, се посочва в позицията.