Сигурността на мотрисите на Стокхолмското метро и на междуградските влакове на Хамбург тръгва от ... Радомир. Местният завод "AQ Електрик" произвежда управляващите системи в композициите, съобщи на БТА изпълнителният директор Емил Николов. Апаратурата е разпределена в 37 контролни електротабла, разположени в различни части на влака. Те са "нервната му система" и са свързани помежду си, за да гарантират функционалност на превозното средство и безопасност на пътуващите.
"За Стокхолмското метро оборудваме напълно електромотрисите от пултовете за управление на машинистите до комуникацията със станциите и цялата апаратура извън влаковете", посочи Николов. По думите му радомирският завод реално представлява лицето на най-новите технологии във влаковата индустрия, която се налага в момента на пазара.
"AQ Електрик" проектира и произвежда електрически табла и сложни метални структури за индустриални клиенти с високи изисквания. Тук се изработват елементи, модули, готови машини от суровия материал до завършването им. Заводът принадлежи на акционерно дружество с мажоритарен собственик шведската компания AQ груп, която притежава 98 процента от капитала. Годишният оборот на радомирското предприятие за миналата година е 84 млн. лв. Тази година е предвидено да достигне 110 млн. лв. Планираният оборот за първото полугодие е постигнат и продължава да върви с добър темп, увери Николов.
Кризите от последните 20 години не са причина за редуциране на производството, а възможност за развитие, според изпълнителния директор. Ковид пандемията, засегнала железопътната индустрия, която е основен партньор на завода, е рефлектирала негативно върху икономическата му дейност. Застоят бил компенсиран с ударно увеличение на оборудване за здравеопазването. В Радомир се произвеждат много елементи, модули и електрооборудване за разнообразна медицинска техника - от екипировка на хирургически кабинети до контролни панели за машини, стерилизатори и т.н.. Така ръстът в обемите е по-сигурен при различните видове кризи, пресмятат от завода.
През 2020 г. спадът в оборота бил балансиран с ръст на печалбата. Реално тя се увеличава минимум 10 процента годишно, посочи Николов.
Акцентът в новите проекти е разработка и пускане в производство на енергийни акумулаторни станции. Те ще съхраняват свободната енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за периоди, в които ще е нужна, пък ВЕИ не могат да генерират.
Това е тенденция, която тепърва ще се налага на световната енергийна система, подчерта Николов. По думите му дружеството търси баланса, който да е в синхрон с постоянно развитие на бизнеса и отнемане на по-голям пазарен дял на европейско и световно ниво. "Не можем да се похвалим с най-високите заплати, с най-добрите социални пакети, но можем да се похвалим с устойчивост и сигурност за нашите служители, постоянно усъвършенстване на техните умения плюс доходи, които им гарантират добър стандарт в обществото.", увери Николов.
В завода работят 870 човека. В Радомир предприятието разполага с 25 дка покрити производствени площи от общо 55 дка и 10 дка наети такива. В момента се финализира сделка за закупуване на земя и сгради в Перник. Инвестицията е минимум 10 млн. евро в следващите пет години, очаква се да бъдат открити още 300-500 нови работни места. В процес на проектиране е фотоволтаичен парк с капацитет 4 мегавата.
Голяма несигурност поражда ситуацията с природния газ, сподели още Николов. По думите му увеличението на цената на газа и на енергоносителите рефлектира пряко върху себестойността на продукцията, респективно на конкурентоспособността й. Директорът се опасява от сътресения заради многобройните енергийни въпросителни. "Ако липсата на енергия не бъде преодоляна през есента и зимата, това ще остави много хора без работа. Без газ не можем, защото обхваща процеси, които са ключови за цялостното завършване на изделието. Без газ трябва да намалим производството с 50-60 процента", прогнозира Емил Николов.