Целесъобразно е да се отпуснат допълнително по 20 лева месечно или 100 лева за целия отоплителен сезон на правоимащите лица и семейства. Това каза министърът на труда и социалната политика в оставка Георги Гьоков по време на пресконференция в Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Той представи отчет с основните резултати от дейността на министерството през първото полугодие на 2022 година.
Размерът на целевата помощ съобразно решение на КЕВР е 104, 71 лв. и запазва своето равнище от миналата година. Отчитаме динамиката на цените на енергоносителите, което засяга цените на основните стоки и услуги и рефлектира неблгаоприятно върху най-уязвимата част от населението, обхваната от програмата за целево енергийно подпомагане, каза Гьоков. Според него това налага предприемане на неотложни мерки, които да облекчат създалото се негативно въздействие на повишените цени и да ограничат риска от допълнително повишаване на социалното напрежение.
За 310 000 лица и семейства, което е с 50 000 повече спрямо предходния сезон, са осигурени 31 млн. лева в рамките на бюджета на МТСП.
Безработицата и броят на безработните продължава да намалява и през май 2022 г. достига до 147 477 безработни, цитира данни на Агенцията по заетостта Гьоков. В сравнение с ноември 2021 г. те са намалели с 10 770 лица, което е 6,8 %. За същия период безработицата се е понижила с 0,2 процентни пункта до 4,5 % през май. Позитивна е тенденцията в младежката безработица, като броят на безработните младежи от 15 до 29 години през май е 15 566 души – с 2 129 по-малко спрямо ноември миналата година. 
С 50 млн. лева бяха увеличени средствата по Националния план за действие по заетостта. Бюджетът му достигна рекордните за последните години 123 млн. лв., подчерта Гьоков. Това ще даде възможност на 22 000 безработни да започнат работа и 11 000 да преминат обучение по професия. 9 150 безработни от неравнопоставените групи ще започнат работа по регионални програми за заетост.
Той посочи още, че мярката 60/40 в подкрепа на българските работодатели е удължена до 30 юни. Само за януари и февруари тази година са изплатени 95 млн. лева за запазване на заетостта на над 78 000 работници и служители в 3 668 фирми. Гьоков припомни, че с промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност се регламентира увеличения достъп до пазара на труда за граждани на трети държави, ползващи се от временна закрила, като за тях не се изисква разрешение за достъп до пазара на труда за срока на временната закрила. 
Минималната работна заплата беше увеличена от 650 лв. на 710 лв. от 1 април 2022 г. Изготвен е проект за създаване на механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната, отбеляза Гьоков и уточни, че предстои обществено обсъждане, включително със социалните партньори. 
В периода януари – юни за всички над 2 млн. пенсионери бяха изплатени ковид добавки от 60 лева, припомни социалният министър в оставка. Той припомни и за увеличението от 10 % на всички пенсии за труд, отпуснати до 31 декември 2021 г. и предстоящото преизчисление от 1 октомври.