Новият председател на Националния статистически институт (НСИ) доц. д-р Атанас Атанасов очерта сред основните направления, в които националната статистика ще се развива занапред, сътрудничество с останалите институции, с които НСИ си взаимодейства, както и с медиите. Той каза това по време на церемония по предаване на поста в присъствието на досегашния председател на НСИ Сергей Цветарски.
Смятам, че НСИ трябва да бъде максимално отворен и към останалите институции и към медиите, каза Атанасов. Той пое ангажимент за приемственост в националната статистика.
Атанасов подчерта, че развитието на НСИ ще продължи, като се използват съвременни технологични решения и интердисциплинарни методи.
Досегашният председател на НСИ открои сред предизвикателствата в работата на националната статистика за последните 8 години преброяването на населението в условия на пандемия. Цветарски каза, че ще продължи да работи в областта на статистиката, но в друго качество.
Той връчи на новия председател на НСИ Указа на княз Фердинанд от 1897 г., с който се създава Дирекция на статистиката на Българското Княжество. "Поднасям го като напомняне за отговорността на всеки ръководител на националната статистика за това тя да бъде на нужната висота", каза Цветарски.
Атанасов връчи на Цветарски грамота за приноса му за развитието на статистиката през последните 8 години, за успешно изпълнения мандат и за приемствеността в тази важна за страната институция. Досегашният председател на НСИ бе отличен и с плакет по случай 140 години българска статистика и с книга за историята на българското изобразително изкуство. Цветарски определи НСИ като институцията, която пише цифровата история на една държава и напомни, че без история никой няма бъдеще.