Търговско-промишлената палата в Стара Загора е организирала посещение на представители на бизнеса и на неправителствени организации в Техническия университет в Габрово. Целта е била запознаване с възможностите на университета и на техническия парк, изграден към университета, съобщиха от старозагорската Търговско-промишлена палата. 
В старозагорската група са участвали Олег Стоилов, председател и Красимира Соколова, зам.-председател на палатата в Стара Загора, Славин Янакиев, изпълнителен директор на "Прогрес" АД, Юлиян Стръмски, прокурист на "Хранинвест - Хранмашкомплект" АД, Благовеста Шинева, управител на Център за изпитване и европейска сертификация, Огнян Тодоров, управител на "Технопол инженеринг" ООД, Начо Начев, директор на Професионалната гимназия по електроника "Джон Атанасов", Даниела Димитрова, председател на Обществен дарителски фонд в Стара Загора и експерти от фирмите.
От страна на Техническия университет в Габрово в срещата са участвали ректорът на университета проф. Илия Железаров, зам.-ректорите по учебната дейност проф. Анатолий Александров и по научноизследователската работа доц. Пламен Цанков, ръководителят на Технологичния парк на Техническия университет в Габрово - проф. Райчо Иларионов и ръководители на лаборатории.
Гостите са се запознали с възможностите на лабораториите на първия извънстоличен техпарк, оборудван с най-съвременна техника. Той е изграден към университета по европейска програма като Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко и енергоспестяващи системи и технологии" и е финансиран от оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж". В професионална дискусия са били набелязани сфери от взаимен интерес, включително в сектора на професионалното образование. В партньорството могат да се включат всички желаещи фирми и организации. Особено перспективно е партньорството на Технически университет - Габрово с Европейския цифров иновационен хъб "Загоре", който наскоро е получил европейска оторизация. Срещите и ползотворното сътрудничество ще съдействат за решаване на предизвикателствата пред старозагорската индустрия, посочват организаторите.