Хирургът проф. д-р Валентин Василев е избран за декан на Факултета по обществено здраве и здравни грижи в Университета "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас, съобщиха от висшето учебно заведение.
Професорът, който е началник на Клиниката по съдова хирургия в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас, от години преподава на студентите в бургаския държавен университет. 
Във факултета по обществено здраве и здравни грижи се подготвят кадри за едни от търсените у нас професии – медицински специалисти в четири бакалавърски и две магистърски специалности. Предлагат се и три квалификационни курса – за парамедици, за оператори на хипербарни камери и по здравен мениджмънт.
Междувременно община Бургас започна нова стажантска програма в сферата на детското и училищно здравеопазване в партньорство с двата ресорни факултета в университета. 
Програмата е насочена изцяло към студентите по медицина и здравни грижи от специалностите "Лекар", "Лекарски асистент" и "Медицинска сестра". Студентите ще изпълняват своите задължения под ръководството на медицински специалисти.