Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) започва приема на документи за специалностите в образователно-квалификационната степен "магистър" от днес, 6 юли, до 24 август 2022 г., включително. Това съобщи пресцентърът на УНСС.
Кандидат-магистрите могат да подават документи онлайн чрез сайта на университета, на място в Центъра за прием на документи в УНСС и в Регионалния център за дистанционно обучение в Хасково.
През учебната 2022/2023 година университетът предлага над 90 специалности от пет професионални направления - "Икономика", "Администрация и управление", "Политически науки", "Обществени комуникации и информационни науки" и "Социология, антропология и науки за културата".
Разкрити са нови магистърски програми, съобразени с изискванията на бизнеса - "Мениджмънт на социалните иновации", "Икономика и право", "Интелектуална собственост и творчески индустрии", "Интелигентна цифрова енергетика".
Приемът за всички специалности в образователно-квалификационната степен "магистър" се извършва чрез конкурс по документи и/или полагането на конкурсен изпит - електронен кандидатмагистърски тест. Магистърските програми са в редовна и дистанционна форма, с различен срок на обучение - два, три и четири семестъра, срещу заплащане или по държавна поръчка. Предвидена е възможност за учене и работа при всички форми на обучение.
Кандидат-магистрите могат да намерят подробна информация за специалностите, сроковете и по всички интересуващи ги въпроси в уебсайта на УНСС, на magistri.unwe.bg.