Съдия Биляна Вранчева, председател на XI състав при Специализирания наказателен съд, прекрати делото "Октопод" срещу Алексей Петров, Антон Петров, братята Дамбовци и адвоката Николай Велков.

Разследването по "Октопод" се проточи 4 години. Прокуратурата не спази срока, даден от съда. Петимата бяха арестувани за данъчни престъпления, пране на пари и източване на комбинат "Кремиковци". Така идва решението на съдия Вранчева от 27 февруари тази година, което е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Обвиняемите Антон Петров, Алексей Петров, Николай Велков, Йордан Стоянов, Пламен Стоянов (братята Дамбовци) подадоха молба делото срещу тях да влезе в съда или обвиненията срещу тях да бъдат свалени. Като мотив се сочи, че те са привлечени в качеството им на обвиняеми с постановления от преди повече от две години от настоящия момент.

От съда уточняват, че с Разпореждане от 23 октомври 2013 година Специализираният наказателен съд е върнал делото на Софийска градска прокуратура, като й е дадена възможност в тримесечен срок да внесе делото за разглеждане в съда с обвинителен акт, с предложение за освобождаване на обвиняемите от наказателна отговорност с налагане на административно наказание или със споразумение за решаване на делото, или да прекрати наказателното производство, като уведоми за това съда. Уведомление за горното Разпореждане на съда в Софийска градска прокуратура е получено на 25 октомври 2013 г. Тоест, дадения на СГП тримесечен срок с горното Разпореждане, както и едномесечния срок, визиран в разпоредбата на чл. 242,ал.3 от НПК по настоящото дело е, изтекъл на 26.02.2014г.

Поради това обстоятелство с Разпореждане от 26.02.2014 г. на XI състав при Специализирания наказателен съд е изискано от СГП да бъде изпратено досъдебно производство 144/2010г. по описа на НСлС, пр.пр.13680/2010г. по описа на СГП, ведно със съответния прокурорски акт, в случай, че такъв е изготвен. В отговор на последното цитирано Разпореждане, на 27.02.2014г. по делото е депозирано писмо от СГП, с което уведомяват съда, че прокурорски акт по смисъла на чл. 369, ал.1 от НПК по делото не е изготвен досежно петимата молители, а делото продължава спрямо друг обвиняем по същото досъдебно производство – Момчил Кръстев.

На 24 февруари прокурорите по делото "Октопод" счетоха за неоснователно искането за отвод на съдия Румяна Ченалова, председателстваща съдебния състав, което съответно бе поискано от защитата на Алексей Петров. Прокурорите се аргументираха с това, че не са налице предпоставки за отвод, защото изявленията на един народен представител не ангажират никого. И че ако се тръгне по тази логика, подобни искания могат да направят и за други съдебни производства и по този начин съдебното следствие да бъде блокирано. Прокурорите казаха, че ако защитата е имала съмнения, би следвало да поиска отвод на председателстващия съдебния състав много по-рано.