Тежки времена се задават за пазара на труда. В следващите 45 години изразът "Няма кой да работи" ще придобива все по-буквално звучене.

До 2060 година българите в трудоспособна възраст (20-64 г.) ще се стопят с около 45%, а всеки трети ще е в пенсионна възраст, ако се запазят сегашните критерии. В същото време децата ще намаляват. Такава картина очертава реалистичната прогноза за населението на България на Националния статистически институт (НСИ), пише вестник "Труд".

Като цяло сегашните 7,2 млн. българи, живеещи в страната, ще намалеят до 5,3 млн. души, или с около 25%. Още по-негативно развитие очертава прогнозата, направена при допускания, че в следващите десетилетия социално-икономическите процеси у нас ще бъдат неблагоприятни. При подобен сценарий населението на България ще се свие до 5,173 млн. души.

Последствията от застаряването и намаляването на населението ще нанесат тежък удар върху пазара на труда и ще повишат драстично разходите на пенсионната система, освен ако не бъде направена поредна реформа за повишаване на пенсионната възраст.

Данните на националната статистика красноречиво говорят за необходимостта от подобен ход. В момента хората в трудоспособна възраст са около 4,4 млн., или 61% от общото население. До 2060 г. броят им ще се свие до 2,6 млн., а делът им ще е под половината от всички българи.

Въпросът откъде ще идват парите за пенсии ще продължава да тежи с все по-голяма сила. През 2060 г. се очаква населението над 64 години - над сегашната пенсионна възраст, да надхвърли 1,772 млн. души, или 33%. Сега делът им е около 20%.

Над 543 000 души са емигрирали от България в периода 1990-2011 г. Това съобщи проф. Пенка Ангелова от БАН. Най-голям наплив от напускащите страната е имало в първите години на прехода.

Служителите над 55 години показват най-голяма ангажираност към работодателя си. Това показват данните за България от международното проучване на Aon Hewitt. Подобни са резултатите за всички страни от Централна и Източна Европа.