Заместник главният прокурор Десислава Пиронева и прокурори от Върховна административна прокуратура (ВАП) се срещнаха с председателя на Управителния съвет на Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП) Диана Русинова и представители на неправителствената организация. Срещата се проведе по инициатива на ЕЦТП. Това съобщиха от прокуратурата.
От неправителствената организация изразиха тревогите си, свързани с проблемите в транспорта, в това число - пътната безопасност и системното неизпълнение на правилата и нормите от страна на компетентните институции в тази сфера. Представителите на ЕЦТП отбелязаха, че в последно време има значително увеличение на жертвите и пострадалите вследствие на пътнотранспортни произшествия в България.
Десислава Пиронева и прокурорите от ВАП запознаха представителите на ЕЦТП с всички проверки, свързани със състоянието на пътищата в Република България и пътната безопасност, инициирани от прокуратурата в последно време.
Специално внимание беше обърнато на констатираните множество нередности по отношение на знаците, маркировката и пътните принадлежности на автомагистралите, скоростните и републиканските пътища от първи клас в цялата страна, след проверка, възложена от ВАП на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП).
По време на проверката на автомагистралите, скоростните и републикански пътища в страната от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и ДАБДП са констатирани незадоволителни нива на пътна безопасност и стана ясно, че по всички автомагистрали се наблюдават редица пропуски и несъответствия в управлението на пътнатаинфраструктура. Тогава ВАП сезира компетентните институции да предприемат действия по отстраняването на нередностите.