Българският ХЪБ.БГ вече е Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ). Като част от мрежата на европейските хъбове, ще работим активно с тях - ако тук нямаме цифрова технология, ще я вземем от колеги в друг хъб, сподели координаторът на проекта и председател на Институт за агростратегии и иновации Светлана Боянова на семинар "Стратегически план по ОСП", проведен вчера в сградата на Института.
Такъв проект се осъществява за първи път в България. Той ще се намира на територията на община Пловдив, която е асоцииран партньор. Сред останалите партньори са Аграрен университет, Център за растителна биология и биотехнология и Институт по зеленчукови култури "Марица".
Самият хъб е на няколко нива. Първо, секторно - това е единственият български хъб за земеделие. Той е избран с 13 от общо 15 точки. Следва регионалното условие – ЕК е предоставила на страната ни възможност да избере от 3 до 5 хъба от различни региони на България.
Следващата точка е по отношение на цифровите технологии, където Боянова и екипът ѝ са кандидатствали със сателити, Интернет на нещата, сензори, прецизно напояване и т.н.
Последното ниво е европейското – като част от европейската мрежа, нашият хъб има ангажимента за обмен с останалите членове от континента, обяснява координаторът на проекта.
Утвърденият вече бюджет от 3 592 000 евро за три години ще бъде трансфериран във формата на услуги. Те ще бъдат тестване преди инвестиция, обучение за дигитални умения, намиране на финансиране за стартъпи, които искат да развиват нови продукти, свързани със земеделието. Но проектът няма да се ограничи само до земеделието – всеки бизнес в Пловдив, който иска да се цифровизира, може да се обърне към хъба.
Потребителите на хъба ще имат ключова роля, тъй като при тях ще се правят обучения и изпитвания на технологиите. Но това ще започне следващата година, защото до края на тази трябва да бъде извършена цялата административна работа.