Има необходимост от въвеждане на нова автоматизирана оповестителна система за населението в община Хасково, тъй като сегашната вече не функционира както трябва. Това съобщи експертът от общината Тончо Тончев на заседание на  Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, съобщиха от държавната администрация.
Днес бе приета Областната програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2021-2025 г., както и годишен план за изпълнение на програмата.
В нея сме заложили принципа на реализъм, с възможни и изпълними дейности, обясни Делчо Кунчев, който отговаря за дейността по отбранително-мобилизационна подготовка в Областна администрация – Хасково. Той подчерта, че за разлика от 20 век, през 21 век значително се повишиха бедствията, очакват се и климатични промени, което още повече налага сериозно внимание.
По време на дискусията от община Свиленград предложиха идея за изграждане на център за обучение на доброволци, както и добавяне на дейности по линия на трансграничното сътрудничество, се допълва в съобщението.