Започват ежегодните конкурси "Глобално училище" и "Глобално училище в действие", организирани от Българската платформа за международно развитие (БПМР). Темата на тазгодишните конкурси е "Мир у дома, мир в света". Учителите и учениците могат да подадат своите идейни предложения до 31 юли 2022 г., съобщиха организаторите.
Конкурсът се организира по повод Десетата юбилейна конференция за глобално образование, която ще се състои през септември 2022 г. в София и ще бъде на тема "Образование за мир". Тя се организира в година на увеличен бежански поток в резултат от войната на Русия в Украйна, на продължаващата война в Сирия, на липсата на стабилно управление в Афганистан и на още много други конфликти и неразрешени проблеми в света. "Подготвяме конференцията в година на запазваща се политическа нестабилност в България и на нерешени проблеми с най-близката ни съседка, Република Северна Македония. Припомняме и рисковете, които породи кризата с пандемията от Ковид-19, която все още не е отминала", изтъква председателят на БПМР проф. Петранка Филева и допълва, че по думите на големия социален трансформатор Мустафа Кемал Ататюрк: "мирът у дома е мир в страната, а мирът в страната е мир в света". "Ето защо се надяваме, че учителите и учениците ще прегърнат с ентусиазъм и с много креативност темата на тазгодишните конкурси и ще работят цялата следваща година, за да разбират взаимовръзките и последиците от действията на индивидите и на държавите в един все по-сложно преплетен свят", посочва председателят на БПМР.
В рамките на конкурса ще бъдат подкрепени инициативи на училищата, които допринасят за постигане на три основни приоритета: изграждане на култура на мира в училище и овластяване на уязвими групи; изграждане на разбиране за актуалните проблеми в страната и в света, включително за противодействие на дезинформацията и преодоляване на информационното неравенство; повишаване на ангажимента на учениците за опазване на околната среда/във връзка с промените в климата.