Парламентът удължи законодателната си дейност днес до изчерпване на точка 3 от дневния ред - Второ гласуване на промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. След това ще започне петъчният парламентарен контрол.