Вложения от 892 000 лева предвижда инвестиционната програма на Водоснабдяване и канализация (ВиК)-Хасково за 2022 година. Това съобщиха от областната администрация, където днес се състоя Общото събрание на Асоциация ВиК (АВиК) на обособена територия, обслужвана от ВиК – Хасково.
Заседанието води областният управител на област Хасково Катя Панева, като представител на държавата.
За доставяне на вода са предвидени 768 000 лева, за отвеждане на отпадни води – 42 000 лева, за пречистване – 83 000 лева. Средствата са разпределени пропорционално на процентите на общините, които участват в АВиК, коментира главният инженер на ВиК-Хасково инж. Никола Каракехайов. Не е възможно с тези малки средства да се направят всички необходими ремонти по мрежата. В момента обаче тече процедурата по Регионалните прединвестиционни проучвания (РПИП), за да има възможност да се използват и европейски средства, допълни той.
Ситуацията е трудна към момента, но трябва да направим всичко възможно, за да намалим загубите на вода по мрежата, посочи Панева. Ръководствата на общини по места са обърнали внимание на специфични проблеми с водоснабдяването - продължително безводие и наводняване на кладенци за питейна вода.
На срещата бяха засегнати и други наболели въпроси, като потенциалната възможност за алтернативно водоснабдяване на областния център Хасково. Не бе подмината също темата със запълването на дупки след ВиК аварии, допълниха от държавната управа.