Който оцени възможностите за развитие на зелена икономика и започне да се ориентира по-рано от останалите, ще може да има и повече възможности да реализира по-големи печалби. Това мнение изрази проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), директор на направление "Финанси и финансов мениджмънт", VUZF Lab, по време на научно-приложната конференция на тема "Икономика на страха", организирана от ВУЗФ и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него VUZF Lab, посветена на 20-ата годишнина на висшето училище, която се отбелязва през 2022 г. БТА е медиен партньор на конференцията.
Тя изтъкна, че зелената политика и неяснотите около нея, наред с новите ESG-регулации (Environmental, Social and Governance) за банките допринасят за усещането на страх и несигурност в бизнеса. Отделно различни органи на ЕС непрекъснато издават секторни регулаторни документи за постигане на целите на зелената икономика и това също допринася за нежеланието на бизнеса, който разполага с ресурс, да развива различни дейности. В такава ситуация за бизнеса решението не е да се трупат средства в банките, увеличавайки депозитната маса и допринасяйки за стагнацията, смята ученият. Според нея бизнесът не може да продължава вечно да отрича темата за замърсяването на околната среда и трябва да се търсят начини да се възползваме от новата ситуация, като за България потенциалът е в биоземеделието и други сектори, които биха обслужвали зелена икономика. Тук е ролята на правителството да направи стратегия, фокусирана върху силните страни на държавата ни.