Не съм прочел френското предложение и не знам какво съдържа, но всичко, което бе съобщено за работата на Комисията и съдържанието на текстовете, които са приети за общото честване на цар Самуил, е абсолютно неточно, заяви съпредседателят на съвместната Македонско-българска комисия по историческите и образователните въпроси Драги Георгиев във връзка с френското предложение и двустранния протокол, в който, както твърдят, се искат промени на историческите личности от наша страна в учебниците, съобщи специално за БТА агенция МИА. 
Това е новината на деня в Република Северна Македония, избрана от Медийната информационна агенция (МИА) за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Република Северна Македония да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт без промяна с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.
- Абсолютно не е точно това, което се казва в някои медии, в сравнение с това, което бе прието от самата Комисия за общото честване на цар Самуил. Също така комисията никога не е съгласувала текстове, за да бъдат поставени те на различни паметници или крепости.  Комисията приема общи текстове  за общо честване на определени личности и тези личности са известни и вече два текста са оповестени публично и това е, което е направила Комисията, заяви Георгиев.
Той напомни, че Комисията нито е давала разрешение те да бъдат поставени на различни паметници, нито това е работа на комисията. Както каза, текстовете на комисията  са за съвместно честване, а не за  паметници.
Съществува текст за общото честване на цар Самуил, който е приет през 2019 г. и вчера или завчера вече бе публикуван в част от медиите, а преди няколко месеца на една от срещите  бе прието и предложение-препоръка до правителствата как тази държава да бъде представена в учебниците по история. Тези два текста нямат абсолютно нищо общо с това, което, за жалост, бе публикувано в някои медии и са предадени в нашите медии без дори малко критично да бъдат анализирани, добави Георгиев.
Той още един път повтори, че работата на историческата комисия не може да бъде част от процеса на политически преговори.  Това, както каза, трябва да бъде паралелен процес и да не бъде ограничен със срокове, нито обвързван с определени императиви.
Мая Ангеловска Панова от Института за национална история заяви, че самото приемане на френското предложение ще представлява проблем, защото това ще означава ревизиране на официалната македонска историография.
- Несъмнено е, че това е прецедент. Такова нещо не съществува в съвременните световни историографии на налагане на нечий наратив върху друг наратив, така, че моето мнение е, че това е едно агресивно отношение, което не съответства на европейските ценности, най-малко на ценностите, които се прилагат в  научноизследователската работа, смята Панова.
Според историчката сега не можем да говорим  за отраженията на това предложение, но същото ще има последици, ако бъде прието, защото ще означава пълен ревизионизъм и съгласуване на становищата по начин, който налага българската историография. Това, както добави тя, е недопустимо.