Трябва най-много да се страхуваме от икономическите идеи. Тази теза изложи проф. д-р Боян Дуранкев, професор емеритус на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) по време на научно-приложна конференция на тема "Икономика на страха", организирана от ВУЗФ и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него VUZF Lab, посветена на 20-та годишнина на висшето училище, която се отбелязва през 2022 г. БТА е медиен партньор на конференцията.
Той посочи, че икономическата наука е в период на зрелост, който донякъде е и неин упадък. Очертава се приключващ период на зрелост на сегашната икономическа теория и наука, допълни Дуранкев. По думите му сега има три центъра на влияние, като първият и вторият са изключително мощни. Първият е масовата икономическа теория и идеи – масови, популярни и неработещи, а вторият – специалните интереси на икономическата практика -  силни, могъщи, подплатени финансово. Третият център, където е науката, е икономическият анализ и синтез. По думите на Дуранкев трябва да се страхуваме от първото и второто. Ако заложим на солидната икономическа теория, ще отидем напред, но понякога даже и най-добрите отбори могат да загубят мача. Засега ще победят първото и второто – страхувайте се, треперете!, каза ученият.