Ректорът на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Анастас Герджиков и представителят на Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) Нарасимха Рао Нилагири Лакшми подписаха анекс към Меморандума за разбирателство от 2018 г. Това съобщи пресцентърът на висшето училище.
Анексът предвижда разширяване на сътрудничеството със създаване на Клиника по бежанско право към Юридическия факултет на Университета. ВКБООН ще оказва подкрепа за обучението на студенти в клиниката, като съгласува възможности за стажове, осигурява учебни материали и финансиране във връзка с провеждането на конкретни дейности. Този тип специализирани клиники предоставят на студентите възможност както да се запознаят с теоретическата основа на бежанското право в международен, европейски и национален план, така и да приложат наученото в практиката, като предоставят правни консултации под супервизията на квалифицирани адвокати.

Подписването е част от редица инициативи на ВКБООН за Световния ден на бежанеца, който се отбелязва на 20 юни, и подчертава значимостта на насърчаването на правата на човека, включително правата на бежанците, сред академичната общност.
ВКБООН дари на Юридическия факултет на СУ лаптоп и мултимедия, които ще бъдат използвани в обучителния процес на Клиниката по бежанско право.