Управителният съвет на БФБаскетбол ще се събере отново на 28 юни от 11:00 часа. Заседанието ще се проведе в офиса на федерацията. То ще протече при следния Дневен ред:
1. Приемане на Правила за провеждане на първенствата за подрастващи на второ четене
2. Приемане на Предложение на СК за размери на хонорарите на длъжностните лица, обслужващи състезанията по баскетбол за сезон 2022/2023
3. Приемане на нов клуб (ако има такава заявка)
4. Разни.