Деветдесет и девет процента от лицата, дадени на прокурор в Бургас, са осъдени. Делът на оправданите е 1 процент. Това нарежда Бургас сред националните първенци. В национален мащаб около 3 процента са оправдателните присъди, каза административният ръководител на Окръжната прокуратура (ОП) в Бургас на среща със съдии и прокурори от пет европейски държави. Европейските магистрати  посетиха ОП в града. 
Прокурор Чинев посочи постигнатите добри резултати и високата прокурорска успеваемост в Бургас. Той разказа за направената реформа и преструктурирането на малки прокуратури в териториални отделения, чиято цел е да доведе до балансирана натовареност в работата на прокурорите.  На срещата бяха обсъдени принципни положения в правораздаването на различните европейски страни. За европейските магистрати стана ясно, че в България структурата на прокуратурата следва структурата на съда. Всеки прокурор, който води досъдебното производство, продължава да разследва случая в съдебна фаза. Преценките на държавния обвинител се проверяват по време на съдебния контрол, както и в рамките на инстанционния и служебен такъв в системата на Прокуратурата на Република България. 
"В наказателното правораздаване е регламентирано принципното положение за устност, непосредственост и състезателност на процеса", коментира Георги Чинев, като изтъкна доброто партньорство между българската и европейската прокуратури.
Бяха обсъдени взаимоотношенията между държавния обвинител и разследващите органи, ролята на прокуратурата по граждански и търговски дела. Бяха представени и най-честите разследвани престъпления – кражби, държане и разпространение на наркотични вещества, управление на моторно превозно средство след употреба на такива вещества, също и контрабанда, най-често на наркотични вещества.