Парламентът ще се събере днес на редовно заседание след вчерашното гласуване на вота на недоверие към кабинета "Петков". За оставката на правителството бяха 123 депутати, 116 бяха против, нямаше „въздържал се“. 

Днешното пленарно заседание ще започне в 9:00 ч.  Заради липсата на кворум в сряда сутринта редовното заседание на парламента се провали. Така депутатите не успяха да гласуват и програмата за работа за тази седмица.
Според проектопрограмата, публикувана на сайта на парламента, първа точка е приемането на  процедурни правила за избор на нов председател на Народното събрание.  Предвижда се обсъждане на второ четене на промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в Наказателния кодекс, както и първо четене на  законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Проект на решение за процедурни правила за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) също е в проекта за дневен ред, както и второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество.  Предлага се първа точка в петък да е първото четене на промените  в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Предвиден е и редовен парламентарен контрол.